Organisatie

Bestuur en directie   Egbert van de Gronden (voorzitter), Leo de Bie (secretaris/penningmeester).  Hans Sibarani (directeur).

Huidige medewerkers  Hans Sibarani (programmering en projectleiding), Robbert Meijntjes (website/p.r en productiemedewerking), Jan van Veldhuizen (geluidstechniek),  Odrada Burghoorn (beeldtechniek), Ed van den Oudenhoven (fotografie).

Voorgeschiedenis   Ram Horna is een literaire organisatie die bestaat uit een stichting en een bureau. Stichting Ram Horna bestaat sinds 2011. Het uitvoerende Bureau Ram Horna werd in 2006 opgericht door programmamaker Hans Sibarani en organiseerde tot aan 2010 diverse literaire publieksactiviteiten zoals Het Tribunaal (reconstructie proces Anna Blaman met 20 bekende Rotterdammers, 2006), Hulde aan Drs. P (Jana Beranová in gesprek met Drs. P en tegel aan de Walk of Fame, 2006), Openbaringen (processie Maastunnel en Museumpark, 2006), Idolaat (talkshows rondom schrijvers, kunstenaars en hun idolen, 2007), Engels in Engels (eendaags retrospectief rondom cultuurpionier Chris Engels in Kriterion, 2008) en Terug naar Brekelsveld (terugblik op een dubbele moordzaak en gesprekken met nabestaanden, 2009).

Talkshows   Sinds 2010 ontwikkelt Ram Horna vooral talkshows. Van 2010 tot medio 2014 vonden in het Dakpaviljoen van Engels (Groothandelsgebouw) maandelijks edities plaats van Club Ram Horna en Licht, literaire en culturele talkshows o.l.v. Hans Sibarani  met lokale, landelijke en Vlaamse gasten uit de kunstsector, politiek, journalistiek en wetenschap. Vanaf 2013 startte daarnaast het culturele recensieprogramma Kill Your Darlings. In 2015 werd de reeks Puntkomma Live ontwikkeld in samenwerking met het Rotterdamse kwartaalblad Puntkomma.

Anna Blaman   De organisatie ontleende zijn naam aan een verhaal van Anna Blaman (1905-1960). Ram Horna is naast andere activiteiten initiator of mede-initiator van projecten rondom deze belangrijke Rotterdamse auteur en P.C.Hooftprijswinnaar. In samenwerking met Arminius en Letterenhuis werden het Anna Blaman Festival (2005), Café Blaman (2006) en Het Tribunaal: Reconstructie van een schandaal (2006) georganiseerd. Ram Horna initieerde het Anna Blaman Monument in samenwerking met Letterenhuis en CBK en coördineerde diverse activiteiten in het landelijke Anna Blamanjaar 2010. Het Anna Blaman Genootschap valt momenteel onder Stichting Ram Horna, maar zal in 2016 worden overgedragen aan een zelfstandige vereniging. In 2016 organiseert Ram Horna i.s.m. Arminius tevens de Anna Blamanlezing, de eerste jaarlijkse literaire lezing in Rotterdam.

Festival Woordnacht   Het concept van het nieuwe literatuurfestival Woordnacht werd ontwikkeld door Hans Sibarani en vond voor het eerst plaats op 10 mei 2014. Voor het festival gericht op de actuele Nederlandse literatuur werd samengewerkt door de gehele Rotterdamse letterensector. Woordnacht speelt zich af aan en rondom de Literaire As tussen CS Rotterdam en de Westzeedijk. Aan het festival namen ruim 100 auteurs en performers deel. De formele en financiële verantwoording van Woordnacht viel voor de eerste editie onder Stichting Ram Horna. In 2015 werd het festival overgedragen aan een zelfstandige Stichting Woordnacht.

Literaire As   Het concept van de Literaire As werd ontwikkeld door Hans Sibarani en gelanceerd in 2013. Het plan richt zich op de ontwikkeling van een literair centrum in Rotterdam met als speerpunten o.m. zichtbaarheid, imagoversterking en uitbreiding van de letterensector, cultureel ondernemerschap en bovenlokale samenwerking en programmering.